Detaylar
Lot No : 354
Açılış Fiyatı : 25,00 YTL

SELANİK, İşbu gazete dahilî ve haricî her türlü havadisi ve menâfi-i umumiyeye dair mebâhisi şâmil olup idare ve matbaası Hamidiye Mekteb-i Sanayi’ndedir; Selanik, haftalık, 4 s., 34x49.

No: 1337, 14 Şubat 1309 / 26 Şubat 1894, 23. sene.

Resmî Selanik Vilayeti Gazetesinin, “velâdet-i hazret-i padişahî”ye denk gelen nüshasıdır. Şehr-i ayin ve vilayet haberleri, tevcihât ve ilanât sayfalarıyla tipik bir vilayet gazetesidir.

Mahfazasında tek sayı gazete

 

Kapat